Pris för uthyrning av chaufför:

Från 330kr plus moms.


Dagtid 06:00-17:00:

Från 390kr plus moms.


Övrigt tidspris för uthyrning Chaufför och lätt lastbil lastvikt upp till 750kg


Från 450kr plus moms.


Dagtid 06:00-17:00:

Från 550kr plus moms.

Övrig tid Faktureras en gång i veckan eller enligt överenskommet.
vid längre uppdrag kontakta oss för diskussion om prisbild.