Rapportera problem/fel på hemsidan

Tycker du något bör ändras eller hittar du något som är fel på vår hemsida, kontakta i sådana fall vår webmaster så löser vi det så fort som möjligt. Tack.

Det är frivilligt att ange sitt namn i detta formulär.
Det underlättar för oss om vi kan återkoppla med frågor angående inrapporterat problem/fel. Det är dock frivilligt att ange sin e-postadress.
Click or drag a file to this area to upload.
Här kan du lämna in en bild (t ex screenshot) av problemet/felet på sidan.
Vi uppskattar om du är specifik och noggrann i anmälan om fel på sidan, så att vi snabbt och smidigt kan åtgärda felet / felen. Tack.