Vi tömmer Dödsbon

  • lämna allt orört och vi tömmer GRATIS
  • ta det som har ett värde för er (tex en tavla eller liknande) och vi tömmer för återvinningsavgiften
  • ta allt ni vill ha kvar och vi tömmer resterade för ett överenskommet pris

Ni kan känna er trygga med att om vi hittar foton eller något liknande som vi tror kan ha ett värde för er så kommer ni bli tillfrågade om det ska sparas innan det kastas.

Efter ett dödsfall måste den som har mist sin maka, make, förälder eller sambo ta hand om begravning, ekonomi, post, bouppteckning, arvskifte och mycket annat.

Några vill göra allt praktiskt så fort som möjligt. Andra har svårt att orka med att ta hand om det praktiska. Prioritera det viktigaste först och ta gärna hjälp av andra.

Vi på TobbesBud hjälper dig med allt från tömningen av bohag till städningen av dödsbo.

Kontakta oss för mera information.