Våra Villkor

Bokning av transport

Bokning av leverans sker via vår hemsida.

Betalning av transport

Avgift för leveransen betalas med KORT, SWISH eller FAKTURA senast i samband med att transporten utförs. Företag som är registrerade kunder får faktura på 10-dagar.

Avgränsningar avseende storlek och vikt

Om bokad leverans överstiger bokade mått/vikt/mängd så kommer en debitering att ske automatisk vid betalning. chauffören har även rätt att neka transporten och en avgift för framkörning ska betalas av kunden.

Emballering

Det är kundens ansvar att ombesörja tillräckligt god emballering av godset för transport. Tobbes Bud tar inget ansvar för skador som uppkommer på grund av bristfällig emballering. Tobbes Bud tar ej heller ansvar för skador som uppkommer p.g.a. godsets natur under transport.

Försäkring

Tobbes Bud har transport- och ansvarsförsäkringar enligt branschpraxis.

Upphämtning

Upphämtning sker på den vid bokning angivna adressen. Kan gods inte hämtas på grund av slarv från beställaren så debiteras budet till fullo ändå. Med slarv menas att fel adress är angett, ingen portkod är lämnad eller att man inte får tag i godset på något sätt.

Standardleverans (ej bärhjälp)

Det åligger säljare att bära ner godset till den plats där lastning kan ske. Tobbes Bud hämtar godset vid trottoar/tomtgräns alternativt så nära som föraren bedömer att man kan komma med fordonet som används. Tobbes Bud hjälper ej till med utbärning. Avsändaren förbinder sig att vid behov hjälpa Tobbes Bud att lasta godset. Om godset inte är placerat på en plats som lämpar sig för lastning kan chaufför neka transport och en avgift för framkörning debiteras beställaren.

Leverans med bärhjälp

Tobbes Bud bistår vid bärning av gods från bostad eller lokal. Det är avsändarens ansvar att det är fri leveransväg, d.v.s. att inga föremål står i vägen samt att golvet är skyddat. Enligt arbetsmiljölagen får föraren ej ta av sig skorna. Upphämtning sker på en plats där lastning kan ske utan hinder. Det går bra att lasta inne på en innergård om kunden tillser att tillräckligt breda dörrar öppnas vid in- och utpassering.

Leverans

Leverans sker till den vid bokning angivna adressen.

Försening

Tobbes Bud kontaktar mottagaren vid eventuell försening. Vid större förseningar som uppstår på grund av slarv från Tobbes Bud sida kan Budet bli krediterat.


Expeditionsavgift
en avgift tas ut på varje enskild faktura på 49:-

Skador

Tobbes Bud tar inget ansvar för skador i hem och inventarier i samband med transporten. Om det föreligger risk för att egendomsskador kan uppstå i samband med leveransen, kan Tobbes Bud neka inbärning till det dedikerade rummet. Ett nytt kan då föreslås av mottagaren. Tobbes bud tar inget ansvar för skador som inte anmärkts vid leverans.

Reklamation

Eventuella reklamationer görs till Tobbes Bud Senast dagen efter leverans. Eventuell ersättning sker i enlighet med NSAB2000 med undantag för § 27 punkt 3.

Force majeure

Tobbes Bud är befriade från åtagandet om åtagandet förhindras av force majeure. Till force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som Tobbes Bud inte råder över.