TobbesBud Gotland

Villkor gällande transporter av gods för TobbesBuds kunder

Bokning av transport


Bokning av leverans sker via vår hemsida eller per telefon.


Betalning av transport


Avgift för leveransen betalas med KORT eller SWISH senast i samband med att transporten utförs. Företag som är registrerade kunder får faktura på 10-dagar.

Fastlandsbud Betalas alltid till fullo vid bokningstillfället via SWISH.


Avgränsningar avseende storlek och vikt


Om bokad leverans överstiger bokade mått så har chaufför rätt att neka transporten och en avgift för framkörning ska betalas av kunden.


Emballering


Det är kundens ansvar att ombesörja tillräckligt god emballering av godset för transport. TobbesBud tar inget ansvar för skador som uppkommer på grund av bristfällig emballering. TobbesBud tar ej heller ansvar för skador som uppkommer p.g.a. godsets natur under transport.


Försäkring


TobbesBud har transport- och ansvarsförsäkringar enligt branschpraxis.


Upphämtning


Upphämtning sker på den vid bokning angivna adressen. Kan gods inte hämtas på grund av slarv från beställaren så debiteras budet till fullo ändå. Med slarv menas att fel adress är angett, ingen portkod är lämnad eller att man inte får tag i godset på något sätt.


Standardleverans (ej bärhjälp)


Det åligger säljare att bära ner godset till den plats där lastning kan ske. TobbesBud hämtar godset vid trottoar/tomtgräns alternativt så nära som föraren bedömer att man kan komma med fordonet som används. TobbesBud hjälper ej till med utbärning. Avsändaren förbinder sig att vid behov hjälpa TobbesBud att lasta godset. Om godset inte är placerat på en plats som lämpar sig för lastning kan chaufför neka transport och en avgift för framkörning debiteras beställaren.


Leverans med bärhjälp


TobbesBud bistår vid bärning av gods från bostad eller lokal. Det är avsändarens ansvar att det är fri leveransväg, d.v.s. att inga föremål står i vägen samt att golvet är skyddat. Enligt arbetsmiljölagen får föraren ej ta av sig skorna. Upphämtning sker på en plats där lastning kan ske utan hinder. Det går bra att lasta inne på en innergård om kunden tillser att tillräckligt breda dörrar öppnas vid in- och utpassering.


Leverans


Leverans sker till den vid bokning angivna adressen.


Försening


TobbesBud kontaktar mottagaren vid eventuell försening. Vid större förseningar som uppstår på grund av slarv från TobbesBud sida kan Budet bli krediterat.


Skador


TobbesBud tar inget ansvar för skador i hem och inventarier i samband med transporten. Om det föreligger risk för att egendomsskador kan uppstå i samband med leveransen, kan TobbesBud neka inbärning till det dedikerade rummet. Ett nytt kan då föreslås av mottagaren. Tobbesbud tar inget ansvar för skador som inte anmärkts vid leverans.


Reklamation


Eventuella reklamationer görs till TobbesBud Senast dagen efter leverans. Eventuell ersättning sker i enlighet med NSAB200 med undantag för § 27 punkt 3.


Force majeure


TobbesBud är befriade från åtagandet om åtagandet förhindras av force majeure. Till force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som TobbesBud inte råder över